Välkommen till Nordic Tales nätsidor!

Berättelser, historier, sagor och sägner fungerar som ledstjärnor för Nordic Tales verksamhet. Fakta och fiktion, multimediala lösningar, presentationssätt och -medel kan variera. Berättelsen kan nå dig som en nätsida, en bild, ett kort, en bok eller ett annat objekt, men också som en video, en performance, en workshop osv.

Det kan vara frågan om ett eget verk men kan också vara en samproduktion. Dramatik, mystik, hemligheter och viskningar, naturens underverk, en dykning i det förflutna med stänk av nuet och framtiden.

Runa - ekon från vikingatiden, är projektet som har äran att fungera som iskrossare och vägledare för min verksamhet inom berättandets värld. Det är frågan om en samproduktion med Helena Wilenius (Helenas nätsidor www.loruumo.net).

Dagens Runa applikationen erbjuder dig en möjlighet att lyfta en runa och få en tolkning. Många har sagt att tolkningen har träffat mitt i prick för dem...

Kursverksamhet är en del av servicepaletten. Som inspirationskälla för workshops och kurser fungerar naturen, ekologiska värden, återvinning, glädje och skratt, omtänksamhet, gemenskap och glädjen att göra saker tillsammans.

Web design samt andra tjänster inom kommunikation finns också med i produktsortimentet. Mer om dessa på verksamhet sidan.

Information om olika evenemang, workshops och kurser finns på Aktuellt sidan.

Tack för all positiv feedback, de värmer hjärtat och ger inspiration att skapa nytt. All feedback är i fortsättningen också välkommen.

Äventyret har börjat, följ med i Nordic Tales spår...

till exempel på Instagram, Facebook eller Blogger: